Hexa's Blog

Category

Projects

Alephium Miner Bot - 16/02/2022
Hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm tích hợp tai nghe bluetooth - 21/06/2021
Tích hợp tai nghe bluetooth vào mũ bảo hiểm - 13/06/2021
Free Image Sharing project - 10/06/2017
Haivl mode for Conkeror - 17/04/2015
Music-api, a web-service to work with online music source - 02/02/2015
File Transfer, first child of my programming life - 03/03/2014

Ruby on Rails 4

Devise, generate hash password - 04/01/2016
Add new methods to exist resource routes as collection in Rails - 11/09/2015
Generate entity relationship based on model, Ruby on rails - 08/08/2015
Emacs, Ruby On Rails Configuration - 16/05/2015
Bootstrap fonts working with rails 4, asset pipeline - 09/04/2015
Disable active record (nodatabase uses) in Rails 4 - 27/01/2015
Ruby On Rails: Javascript did not active after follow a link - 03/03/2014

Linux

Phân tích exec trong shell script - 27/07/2022
Installing an Audio Card - CMI8738 on X10DRL-i with Fedora 34 - 08/05/2022
Cách chỉ định IP sẽ bị định tuyến qua VPN - 30/03/2022
ASDF, Dependencies Installation for Erlang - 27/12/2021
How to make executable jar with Gradle? - 16/12/2021
How to install VGA - GTX 1060 on Fedora with Secure Boot enabled? - 15/12/2021
How to disable touchscreen temporary/permanent? - 31/03/2021
Quản lý version của ngôn ngữ theo dự án với ASDF - 29/10/2020
How to create an application shortcut on Fedora? - 12/10/2020
Đối mặt với SELinux - 10/10/2020
LVM, Gia tăng logical volume! - 10/05/2020
Phân Vùng LVM - Ý Nghĩa và Phát Triển - 09/05/2020
Mã hóa và giải mã file trên linux sử dụng GPG - 09/05/2020
Run gnome-terminal and open new program - 15/10/2014
Using command 'sudo' without password - 19/03/2014

Conkeror

Conkeror, Deleting all history instantly - 03/05/2015
Youtube video downloader for Conkeror - 29/03/2014
Backspace issue with using google document by conkeror - 23/03/2014

etc

How to install Flash for Opera manually - 09/11/2016
Rails, how to export excel files - 08/12/2015
Excel file, replace special character single quotes which besides numbers - 27/11/2015
JavaScript, rounding number after decimal - 30/09/2015
Chrome, Firefox, Conkeror redirecting to advertise websites - 01/09/2015
Highchart, forcing dual yAxis to have common zero - 29/07/2015
Apache Web Server, Forbidden Error - 17/04/2015
How to compile executable jar file from source code - 15/07/2014

Android

Making new table on an exist database - Android - 19/07/2014

cheatsheet

Elixir Cheatsheet - 20/11/2015
Summary of block, process and lambda in Ruby - 17/08/2015
JavaScript learning - 30/04/2015
Ruby - learning - 06/01/2015
Python - learning - 07/12/2014
Git - cheatsheet - 05/12/2014

Elixir

Comparison of LinkList,Tuples, Maps, HashDict and Keyword Comparison in Elixir - 01/12/2015

Phoenix

Phoenix and using multiple layouts - 26/01/2016
How to add new public directory in Phoenix framework - 16/12/2015

Rails

Rails, How to set redirect path after devise updating password - 23/12/2015
Rails, configuring view path of controller - 23/12/2015

tweak

Tweak to ssh quickly any server - 25/01/2016

SQL

SQL self join table and explaination to find min/max values - 08/06/2017

Git

Rebase hay Merge Khi muốn có thay đổi từ nhánh Master - 23/11/2019
Tổng hợp các loại merge - 23/11/2019

CSGO

CSGO, binding để nhảy ném smoke - 15/09/2021
CSGO, Cách lưu và chạy file config - 09/01/2020
CSGO, Thiết lập để tập ném smoke - 09/01/2020
CSGO, Thiết lập crosshair - 09/01/2020

SSL

How to install ssl certificate for nginx with SSLs.com? - 28/06/2022
HTTPS và các khái niệm liên quan - 13/01/2021
How to verify Hostinger domains for ZeroSSL certificate using DNS(CNAME)? - 10/10/2020

Mining Rig

Etica Miner Configuration - 28/09/2022
Checklist chuẩn bị dàn đào - 02/08/2022
XMRig - config.json Template - 02/06/2022
XMRig, Support 1GB Page on Fedora - 31/05/2022
Thiết lập thông số 170HX - Dàn #4 Huyền Vũ - 28/04/2022
Thiết lập thông số 3080 - Dàn #3 Chu Tước - 23/04/2022
Kaspa, Mining Script - 15/01/2022
Công thức tính số Alephium (ALPH) có để đào solo trong ngày - 07/01/2022
Cách khởi động nguồn máy tính tự động mỗi khi có điện? - 18/12/2021
PhoenixMiner - config.txt Template - 08/12/2021
Thiết lập thông số 3080 - Dàn #2 Bạch Hổ - 01/10/2021
Chia, How to plot on terminal? - 26/04/2021
Cải thiện MSI 3080 Ventus 10G OC - 11/03/2021
Thiết lập thông số 3080 - Dàn #1 Thanh Long - 10/03/2021
Tinh chỉnh Afterburner, chi phí & lợi nhuận vận hành MSI RTX 3080 - 12/02/2021
Cải thiện performance của MSI RTX 3080 TRIO X GAMING - 09/02/2021

Nam Đế 3

Tổng hợp giftcode Nam Đế 3 - 28/04/2021
Nam Đế 3, danh sách tướng chiêu hiền và thế lực - 19/04/2021

OS

How to scan IP by opened PORT? - 27/04/2021

SSO

Single Sign On sử dụng SAML - Cách hoạt động - 31/07/2021

Emacs

Cách thiết lập GPG cho Emacs trên Window - 01/09/2021

Redash

Support dropdown with multiple value in Redash, plus ALL value - 09/09/2021

Cryptocurrency Node

Personal Note: Installing a Monero full node - 16/11/2021
Personal Note: Installing an Alephium full node - 11/11/2021
Personal Note: Installing a Bitcoin full node - 11/11/2021

Math & Physic

Những 'bí ẩn' trong toán phổ thông: đạo hàm để làm gì? - 26/05/2022
Tại sao mắc thêm tải mà cường độ dòng điện lại tăng lên? - 13/04/2022

Window

Cách sửa lỗi Microsoft Teams: “We're sorry—we've run into an issue.” - 19/07/2022