Hexa's Blog

Mã hóa và giải mã file trên linux sử dụng GPG

09/05/2020 Linux

Bài viết này đưa ra cách nhanh nhất để mã hóa cũng như giải mã file trên linux. Việc mã hóa và giải mã sẽ sử dụng mật mã (symmetric-key - key đổi xứng)

I. Mã hóa file

gpg --symmetric tesla.org

Lệnh này sẽ mã hỏi bạn mật mã, hay ghi nhớ mật mã này. Sau khi quá trình mã hóa kết thúc, một file có tên là tesla.org.gpg sẽ xuất hiện. Đây chính là file đã được mã hóa.

II. Giải mã file

gpg tesla.org.gpg

Phần mềm sẽ yêu cầu mật mã. Sau khi quá trình giải mã kết thúc, một file có tên là tesla.org sẽ xuất hiện.

III. Lưu ý.

Nếu mà bạn mã hóa, rồi giải mã ngay lập tức. Khả năng rất cao là khi giải mã phần mềm sẽ không yêu cầu nhập mã. Để yêu cầu gpg hỏi mật khẩu, cần thêm flag --no-symkey-cache, flag này sẽ rất cần thiết lúc testing.