Hexa's Blog

Công thức tính số Alephium (ALPH) có để đào solo trong ngày

06/01/2022 Mining Rig

Trước khi đi vào công thức chi tiết, ta cần hiểu là trong một ngày số lượng block được đào tối đa là 21,600 blocks, hiện tại, khi đào mỗi blocks, miner được thưởng là 3.2 ALPH.

[1] Công thức
[1] Công thức

Như vậy giả sử như số hashrate của mình là 16 GH/s và tổng hashrate của network là 14 TH/s (14,000GH/s). Sau mỗi 24 giờ, miner sẽ nhận được xấp xỉ 79 ALPH.

[2] Ví dụ
[2] Ví dụ