Hexa's Blog

Cách chỉ định IP sẽ bị định tuyến qua VPN

30/03/2022 Linux

Ở bài viết này, chúng ta sẽ mặc định là VPN đã được kết nối thành công. Vấn đề bây h là làm sao để quá trình định tuyến sẽ chỉ và chỉ sử dụng VPN khi bị yêu cầu đến một IP nhất định. Để hiểu rõ hơn, hãy nhìn hình minh họa sau.

[1] Mô hình network
[1] Mô hình network

Ví dụ cụ thể ở đây là máy tính của tôi muốn ping 192.168.1.200 và tôi muốn rằng chỉ có IP 192.168.1.200 là sẽ chạy qua VPN, những yêu cầu khác ví dụ như đến 192.168.1.4 sẽ không có thông qua VPN. 192.168.1.4 sẽ phải được định tuyền trong mạng nội bộ.

Để làm được điều trên, đầu tiên cần phải xác định được vpn network adapter với lệnh ifconfig. Lý do cần tìm vpn network adapter là để tìm:

 • Netmask
 • Gateway

Sau khi gõ lệnh ifconfig, vpn network adapter sẽ có thể trông như sau:

ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1400
    inet 192.168.1.21 netmask 255.255.255.255 destination 192.168.1.1
    ppp txqueuelen 3 (Point-to-Point Protocol)
    RX packets 19 bytes 1241 (1.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 80 bytes 30120 (29.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Dựa vào thông tin trên, ta thu được:

 • Netmask: 255.255.255.255
 • Gateway: 192.168.1.1 (chính là giá trị destination)

Tiếp theo, vào Setting > Network , chọn tùy chỉnh kết nối VPN. Lưu ý phần Routes, những thông số cần chỉnh bao gồm

 • Address (192.168.1.200)
 • Netmask (255.255.255.255)
 • Gateway (192.168.1.1)
 • Tick chọn use this connection only for resources on its network

Sau khi tinh chỉnh xong, tắt và mở lại VPN. Cuối cùng là tận hưởng thành quả.

[2] VPN Routes
[2] VPN Routes

Đây là terminal trước khi tỉnh chỉnh, lúc này chưa có ping được 192.168.1.200

➜ ~ ping 192.168.1.200
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.5 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.5 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.5 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

Và đây là terminal sau khi tinh chỉnh, lúc này đã ping được 192.168.1.200

➜ ~ ping 192.168.1.200
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.52 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.45 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.99 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.95 ms