Hexa's Blog

Phân Vùng LVM - Ý Nghĩa và Phát Triển

09/05/2020 Linux

I. Logical Volume Manager (LVM)

LVM - Phần mềm quản lý nhiều ổ cứng Logical Volume, tác dụng của LVM đó là cho phép ghép nhiều ổ đĩa cứng với nhau, sau đó tạo ra một lớp trừu tượng trước hệ điều hành. Với lợi thế này, việc gia tăng dung lượng cho hệ điều hành dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ điều hành có thể đang chạy trên hai ổ cứng vẫn đảm bảo được sự trơn tru, đơn giản khi vận hành như đang làm việc với một ổ cứng mà thôi.

Hệ thống từ vựng được sử dụng khi nói đến LVM hơi nhầm lẫn khi dịch qua tiếng Việt

 • volume: Là một từ trừu tượng, có thể hiểu khi là một cục nào đó chứa dữ liệu
 • partition: Phân vùng, khi nói đến phân vùng, chúng ta nói đến việc chia ổ cứng thành nhiều phần vùng
 • physical volume: Khi nói đến LVM, thì physical volume là thứ được tạo ra từ partition
 • physical volume group: Là nhóm được tạo ra từ nhiều partition
 • logical volume: Khi nói đến LVM, thì logical volume là volume được tạo ra từ physical volume group

Hiểu nôm na thì ta sẽ có sơ đồ từ vựng thứ tự của các định nghĩa như sau:

Ổ Đĩa (LEVEL 1) → Partition (LEVEL 2) → Physical Volume (LEVEL 3) → Physical Volume Group (LEVEL 4) → Logical Volume (LEVEL 5)
[1] Các Mức độ trìu tượng của LVM
[1] Các Mức độ trìu tượng của LVM

II. Các quy trình thường gặp khi làm việc với LVM

a. Tạo logical volume

 • Tạo phân vùng (partition) có định dạng là Linux LVM từ ổ cứng vật lý. [LEVEL 2]
  • Sử dụng lệnh fdisk
 • Tạo physical volume từ phân vùng (partition) vừa tạo [LEVEL 3]
  • Sử dụng lệnh pvcreate
 • Tạo physical volume group với physical volume vừa tạo [LEVEL 4]
  • Sử dụng lệnh vgcreate
 • Tạo logical volume từ physical volume group [LEVEL 5]
  • Sử dụng lệnh lvcreate

b. Gia tăng dung lượng cho logical volume

 • Xác định xem physical volume group cái tạo ra logical volume cần tăng dung lượng xem là nó có còn dung lượng trống hay không. [LEVEL 4]
  • Sử dụng lệnh vgs, vgdisplay
 • Nếu còn dung lương trống thì thêm dung lượng vào logical volume [LEVEL 5]
  • Sử dụng lệnh lvextend, resize2fs
 • Nếu không còn thì phải thêm physical volume vào physical volume group [LEVEL 3]
  • Sử dụng lệnh vgextend
 • Sau đó thì gõ lệnh thêm dung lượng vào logical volume [LEVEL 5]
  • Sử dụng lệnh lvextend, resize2fs

c. Giảm dung lượng của logical volume

Cực kì nguy hiểm!

Hãy backup trước khi làm việc này. Là người viết, tôi chưa bao giờ thử cái tính năng này. Viết cho nó có chữ thôi chứ, dùng cái tính năng của khỉ này, tôi không dám.

[2] Chắc là không sao đâu!
[2] Chắc là không sao đâu!
 • Xác định xem logical volume, bao nhiêu dung lượng đã được sử dụng, dung lượng còn lại có thể giảm được hay không. [LEVEL 5]
  • Sử dụng lệnh df -h, nó sẽ hiển thị dung lượng sử dụng.
 • Gõ lệnh để giảm dung lượng của logical volume, dung lượng được giảm sẽ về logical volume group [LEVEL 5]
  • Sử dụng lệnh lvreduce, resize2fs

III. Các câu lệnh liên quan

Command Level Ý nghĩa
lsblk Level 1, Level 2 Liệt kê danh sách các ổ cứng - hay còn gọi là block devices. Ví dụ như sda, sdb, sdc
fdisk Level 1, Level 2 Thao tác với ổ cứng ví dụ như tạo phân vùng (partition) trên ổ cứng
pvcreate Level 3 Tạo physical volume từ phân vùng(partition) trên ổ cứng
pvremove Level 3 Xóa physical volume
vgcreate Level 4 Tạo physical volume group từ một hay nhiều physical volume
vgextend Level 3, Level 4 Thêm physical volume vào physical volume group
vgreduce Level 3, Level 4 Loại bỏ physical volume khỏi physical volume group
vgremove Level 4 Xóa logical volume group
vgs, vgdisplay Level 4 Liệt kê các physical volume group đang có
lvcreate Level 5 Tạo logical volume từ physical volume group
lvs, lvdisplay Level 5 Liệt kê các logical volume đang có
lvextend Level 5 Gia tăng dung lượng cho logical volume
lvreduce Level 5 Giảm dung lượng cho logical volume
lvremove Level 5 Xóa logical volume
resize2fs Level 5 Khi thao tác gia tăng logical volume, lệnh resize2fs được sử dụng để cập nhât filesystem cho logical volume
mkfs   Định dạng cho logical volume ví dụ như là ext2, ext3, ext4 , ntfs.
Make File System

IV. Hứa hẹn

Tôi đã gặp tình huống như sau. Tôi có một Đĩa Vật Lý 500GB. Trên ổ đĩa này cài Hệ Điều Hành. Vấn đề đặt ra là làm sao để tôi có thể lắp thêm ổ cứng vật lý mới, tiếp tục sử dụng hệ điều hành bình thường và quan trọng nhất là phải sử dụng lợi thế của Logical Volume Manager.

Trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ kể chuyện tôi đã làm như thế nào. Thực tế thì tôi đã cóng tay đến mức phải chạy nháp trên máy ảo trước khi làm thật. Có những chuyện lúc dùng VM không xảy ra, mà đến khi chạy thật mới gặp phải.

Tuy nhiên, sau tất cả thì đến bây giờ mọi thứ vẫn ổn. Tôi khá là tự tin vào cách làm này.