Hexa's Blog

Cách sửa lỗi Microsoft Teams: “We're sorry—we've run into an issue.”

19/07/2022 Window

Tôi gặp vấn đề khó chịu này khi sử dụng cùng lúc 2 tài khoản Microsoft Teams trên Window 10. Lỗi này xảy ra khi tôi chuyển đổi giữa hai account. Để khắc phục vấn đề này các bạn hãy làm như sau.

[1] We're sorry—we've run into an issue.
[1] We're sorry—we've run into an issue.

.

Tôi gặp vấn đề khó chịu này khi sử dụng cùng lúc 2 tài khoản Microsoft Teams trên Window 10. Lỗi này xảy ra khi tôi chuyển đổi giữa hai account. Để khắc phục vấn đề này các bạn hãy làm như sau.

Bước 1: Vào %LocalAppData%\Microsoft\Teams\current

LocalAppData là enviroment variable có giá trị chính là C:\Users\nguye\AppData\Local\ Tùy vào tên username mà giá trị này có thể thay đổi. Tuy nhiên khi paste %LocalAppData%\Microsoft\Teams\current vào File Explorer, File Explorer sẽ tự trỏ vào thư mục cần thiết.

[2] File Explorer
[2] File Explorer

Bước 2: Chỉnh compatibility mode của file Teams.exe thành Window 8.

[3] Teams.exe Properties
[3] Teams.exe Properties

Đã xong, bạn có thể vào lại Microsoft Team và tận hưởng thành quả!