Hexa's Blog

Thiết lập thông số 3080 - Dàn #2 Bạch Hổ

01/10/2021 Mining Rig

I. Lời mở đầu

Bài viết này phục vụ mục đích duy nhất là đó là nếu tôi lỡ tay xóa mấy profile trên MSI Afterburner. Tôi sẽ quay lại đây xem.

 • MSI 3080 GAMING X TRIO (1 cái)
 • MSI 3080 VENTUS (2 cái)
 • GIGABYTE 3080 GAMING OC 10G (1 cái)
Vị Trí trên main VGA Vị trí trên OS
1 MSI 3080 GAMING X TRIO 3
2 MSI 3080 VENTUS 1
3 MSI 3080 VENTUS 2
4 GIGABYTE 3080 GAMING OC 10G 4
[1] Dàn 3080 - #2 Bạch Hổ
[1] Dàn 3080 - #2 Bạch Hổ

II. Ethereum - MSI Afterburner - 95MH/s

a. Tinh chỉnh tốc độ quạt theo nhiệt độ

 • 30C –> 40% Fan
 • 50C –> 80% Fan
 • 60C –> 90% Fan
 • 65C –> 100% Fan
[2] Tinh chỉnh tốc độ quạt
[2] Tinh chỉnh tốc độ quạt

b. Tinh chỉnh MSI Afterburner

No. VGA Power Limit Temp. Limit Core Clock Mem Clock
1 MSI 3080 VENTUS 77% priority 65C -502MHz +900Mhz
2 MSI 3080 VENTUS 77% priority 65C -502MHz +900Mhz
3 MSI 3080 GAMING X TRIO 106% priority 65C -502MHz +825Mhz
4 GIGABYTE 3080 GAMING OC 10G 64% priority 65C -502MHz +900Mhz

c. Kết quả thu được

No. VGA Power Consumption Hashrate GPU Temperature Memory Temperature
1 [1] MSI 3080 VENTUS 246W 96.50Mh/s 61C 90C
2 [2] MSI 3080 VENTUS 246W 96.01Mh/s 64C 90C
3 [3] MSI 3080 GAMING X TRIO 229W 95.02MH/s 62C 106C
4 [4] GIGABYTE 3080 GAMING OC 10G 236W 95.51Mh/s 65C 90C
           
  Total 957 Walt 383.04 MH/s    

III Ethereum - Minerstat - 95 MH/s

a. Tinh chỉnh ClockTune

 • Mode: Built-in (Default)
 • Power Limit (%): skip
 • Core Clock (-/+ MHz): skip
 • Locked Memory Clock (MHz):skip
 • Force P2 State: skip
 • ClockTune delay: 30
No. No. VGA Power Limit (Walt) Locked Core Clock (MHz) Memory Clock (-/+ MHz)
1 MSI 3080 VENTUS 240 1170 950
2 MSI 3080 VENTUS 240 1170 950
3 MSI 3080 GAMING X TRIO 392 1170 950
4 GIGABYTE 3080 GAMING OC 10G 240 1170 950

b. Triggers trong Minerstat

 • IF GPU temperature OF Any IS >=40°C THEN Set fans TO 60%
 • IF GPU temperature OF Any IS >=50°C THEN Set fans TO 85%
 • IF GPU temperature OF Any IS >=55°C THEN Set fans TO 90%
 • IF GPU temperature OF Any IS >=60°C THEN Set fans TO 95%
 • IF GPU temperature OF Any IS >=65°C THEN Set fans TO 100%

c. Kết quả thu được

No. No. VGA Power Consumption Hashrate GPU Temperature Memory Temperature
1 MSI 3080 VENTUS 228 Walt 97.468 MH/s 51C 82C
2 MSI 3080 VENTUS 236 Walt 97.588 MH/s 57C 84C
3 MSI 3080 GAMING X TRIO 221 Walt 96.377 MH/s 54C 102C
4 GIGABYTE 3080 GAMING OC 10G 227 Walt 97.529 MH/s 58C 82C
           
  Total 912 Walt 388.962 MH/s    
[3] Minerstat
[3] Minerstat