Hexa's Blog

CSGO, binding để nhảy ném smoke

15/09/2021 CSGO

Trong trường hợp này phím nhảy ném là phím mouse-5. Mở console lên và gõ lệnh sau:

alias +jumpthrow "+jump;-attack";
alias -jumpthrow "-jump";
bind mouse5 +jumpthrow;

Cách sử dụng tương đối đơn giản, bắt đầu bằng giữ chuột trái, tiếp theo là căn góc ném, cuối cùng là ấn phím mouse-5.